miércoles, 10 de octubre de 2007

Convocatòria del 11.10.07

Benvolguts i benvolgudes,
Queda convocada la Comissió de Medi Rural, Agrícola i Forestal pel proper dijous 11 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 25 de juny de 2007.
  2. Nomenament del/la president de la Comissió.
  3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
  4. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
  5. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
  6. Informació sobre l’estudi rural de Limonium.
  7. Informació sobre el Parc de Pedra Tosca d’Olot.
  8. Precs i preguntes.

Atentament,
El vicepresident de la Comissió

Miquel Martínez Voltas
Torredembarra, 4 d’octubre de 2007